Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Приміщення СЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького (по вул. Якова Гальчевського, 34)

Новим Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII заклади освіти мають: формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу.

Відкриту інформацію й документи СЗШ І-ІІІ ступенів № 8 розміщує на своєму офіційному веб-сайті. 

1. Статут школи (перейти до документу)

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького (переглянути документ)

1.2. Режим роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького на 2020/2021  навчальний рік (перейти на сторінку)

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності. Сертифікати про акредитацію освітніх програм. Свідоцтво про атестацію закладу

3.Структура та органи управління закладом освіти

4.Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними угодами (переглянути документ)
5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (переглянути перелік)

6.Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (переглянути документ)
7.Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (переглянути проектну потужність школи)
8.Про чисельність контингенту учнів школи (переглянути документ)
9.Мова освітнього процесу у школі – українська. В окремих класах кожної паралелі школи поглиблено вивчається іноземна філологія (англійська мова, німецька мова)
10.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (оговорені в Статуті школи). Наявність вакантних посад: відсутня.

11.Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2019-2020 н.р.

клас  всього учнів високий рівень достатній  рівень середній рівень початковий рівень середній бал
к-сть % к-сть % к-сть % к-сть %
5-А 28 1 3,6 8 28,6 10 35,7 9 32,1 7,6
5-Б 28 4 14,3 13 46,4 11 39,3 0 0,0 8,9
5-В 24 3 12,5 9 37,5 12 50,0 0 0,0 8,5
6-А 29 4 13,8 9 31,0 9 31,0 7 24,1 8
6-Б 32 5 15,6 10 31,3 14 43,8 3 9,4 8,5
6-В 29 1 3,4 8 27,6 16 55,2 4 13,8 7,4
7-А 32 0 0,0 11 34,4 16 50,0 5 15,6 7,7
7-Б 13 0 0,0 0 0,0 5 38,5 8 61,5 5,8
7-В 32 3 9,4 3 9,4 20 62,5 6 18,8 7,9
8-А 26 2 7,7 1 3,8 13 50,0 10 38,5 7,5
8-Б 20 1 5,0 6 30,0 8 40,0 5 25,0 7,5
8-В 29 1 3,4 10 34,5 12 41,4 6 20,7 7,7
9-А 22 0 0,0 3 13,6 8 36,4 11 50,0 6,2
9-Б 23 2 8,7 6 26,1 11 47,8 4 17,4 8,4
9-В 24 1 4,2 14 58,3 9 37,5 0 0,0 7,1
10-А 28 2 7,1 14 50,0 10 35,7 2 7,1 7,2
10-Б 22 3 13,6 9 40,9 9 40,9 1 4,5 8,5
11-А 18 1 5,6 2 11,1 8 44,4 7 38,9 6,6
11-Б 19 1 5,3 3 15,8 9 47,4 6 31,6 7,7
  к-сть %
високий рівень 35 7,3
достатній рівень 139 29,1
середній рівень 210 43,9
початковий рівень 94 19,7
всього 478  

12.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти. Річний звіт про діяльність закладу освіти

Частина 1

Частина 2

13. Інформація про витрати коштів із розрахунку 200 грн. на 1 учня за 2019 рік :
• Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, 2019 рік, 2210 (перейти до змісту документу)
• Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря міський бюджет, субвенція для НУШ 2019

Інклюзія СЗОШ № 8 м. Хмельницького 2019 рік
ПризначенняСума
Дошка магнітна на тринозі5000,00
Роутер1480,00
Меблі51529,00
Дидактичний матеріал24738,00
Парта45998,00
Інтерактивна дошка, проектор10948,00
Комп’ютери 21502,00
Разом161195,00
НУШ2019 рік
Парти92400
Дидактичний матеріал32633
Комп’ютерна техніка60860
Разом185893
Всього347088,00

• Придбання обладнання, 2019, 2240 (перейти до змісту документу)

14.Правила прийому у заклад (прописані в статуті школи) (переглянути умови)
15.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами в школі відповідають вимогам: в приміщеннях школи І ступеня побудовано пандус, поручні вздовж стін; в школі ІІ-ІІІ ступенів побудовано пандус, ліфт, поручні. Для дітей з ООП створено кімнати для денного перебування, кімната релаксації, кімнати гігієни, реабілітації, кабінети ЛФК тощо. Школа надає транспортні послуги для дітей з ООП (мікроавтобус згідно графіку привозить до школи та відвозить учнів додому).

Обладнано кімнати для денного перебування дітей з ООП

Обладнано кабінет для фізичної реабілітації

З урахуванням потреб дітей з ООП переобладнано кабінет трудового навчання (майстерня)

З урахуванням особливостей дітей з ООП переобладнано кімнати гігієни, туалетні кімнати

16.Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького надає платні послуги за різними освітніми напрямами у позанавчальний час. В школі функціонує 2 групи по наданню платних послуг за гуманітарно-математичним освітнім напрямом у позанавчальний час. Варість послуги становить 350 грн. на місяць у групі для 21 здобувача освіти та 460 грн. на місяць у групі для 13 здобувачів освіти.
Оплата за послуги здійснюється через переказ коштів на р/р 31557220150866 в ГУДКСУ у Хмельницькій області.
17.Перелік додаткових освітніх та інших послуг. Структура освітніх послуг, які надаються школою дітям з особливими освітніми потребами

18.Режим роботи школи:
Навчальні заняття в 2019 – 2020 навчальному році організовується за семестровою системою:
1 семестр: з 2 вересня 2019 р. по 27 грудня 2019 р.
2 семестр: з 13 січня 2020 р. по 29 травня 2020 р.
Протягом навчального року для учнів школи проводяться канікули орієнтовно:
Осінні: з 28 жовтня по 03 листопада 2019 р.
Зимові: з 28 грудня 2019 р. по 12 січня 2020 р.
Весняні: з 23 березня по 29 березня 2020 р.
Додаткові канікули для учнів 1 класів з 17 лютого по 23 лютого 2020 р.
Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації орієнтовно: випускників початкової (12 – 21 травня, основної (1 – 10 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.
Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій визначено на засіданні педагогічної ради (протягом навчального року згідно календарного планування)
Тривалість уроків: у 1 класах – 35 хвилин; 2-4 класах – 40 хвилин; 5-11 класах – 45 хвилин; малої перерви – 10 хвилин; великої перерви – 15 та 20 хвилин (у початковій школі – по 30 хвилин).
В школі укомплектовано:
• 1-4 класів – 13, 374 учні
• 5 – 9 класів – 15,396 учнів
• 10-11 класів – 4, 80 учнів
Всього класів – 32, 850 учнів.
Із них, відповідно до нормативних документів та за рекомендаціями міської ПМПК у школі укомплектовано 17 класів інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.
Школа працює за 5 – денним режимом занять.
19. У 2019/2020 навчальному році в закладі освіти 5 учнів перебувають на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж).
20.У школі організована допрофільна та профільна підготовка учнів (дивитись п.9). Для профілю інформаційно-комунікаційні технології забезпечено 2 комп’ютерні класи із 26 ПК, інтерактивною дошкою, проекторами, тощо.

21.  Забезпечення доступності для здобуття загальної середньої освіти та формування контингенту учнів школи (переглянути наказ по школі)

22. Території обслуговування закріплені за спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №8 м. Хмельницького
комунальної форми власності Хмельницької міської ради (переглянути документ)