Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Приміщення СЗОШ ІІ – ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького (по вул. Якова Гальчевського, 34)

Новим Законом про освіту визначена обов’язкова прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. За статтею 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII заклади освіти мають: формувати відкриті й загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність оприлюднювати інформацію та документи відкритого доступу.

Відкриту інформацію й документи СЗШ І-ІІІ ступенів № 8 розміщує на своєму офіційному веб-сайті. 

1. Статут школи (перейти до документу)

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників СЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького (переглянути документ)

1.2. Режим роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького на 2020/2021  навчальний рік (перейти на сторінку)

2. Ліцензії на впровадження освітньої діяльності. Сертифікати про акредитацію освітніх програм. Свідоцтво про атестацію закладу

Розпорядження про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ  ступенів № 8 м. Хмельницького від 28.12.2020 р. (переглянути документ)

3.Структура та органи управління закладом освіти

4.Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. СЗОШ № 8 м. Хмельницького (переглянути документ)
5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою (переглянути документ)

6. Території обслуговування закріплені за спеціалізованою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №8 м. Хмельницького
комунальної форми власності Хмельницької міської ради (переглянути документ)

7.Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти (переглянути проектну потужність школи)
8.Про чисельність контингенту учнів школи (переглянути документ)
9.Мова освітнього процесу у школі – українська. В окремих класах кожної паралелі школи поглиблено вивчається іноземна філологія (англійська мова, німецька мова)
10.Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (оговорені в Статуті школи). Наявність вакантних посад: відсутня.

11.Результати моніторингу якості освіти за І семестр 2020-2021 н.р.

  

12.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти. Річний звіт про діяльність закладу освіти

Частина 1

Частина 2

13. Звіти про фінанси

Баланс (фінанси) за І квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 р. (переглянути документ)

Баланс (фінанси) за ІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Баланс (фінанси) за ІІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2020 р. (переглянути документ)

Придбання матеріалів та кошти 2020 (переглянути документ)

14.Правила прийому у заклад (прописані в статуті школи) (переглянути умови)
15.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами в школі відповідають вимогам: в приміщеннях школи І ступеня побудовано пандус, поручні вздовж стін; в школі ІІ-ІІІ ступенів побудовано пандус, ліфт, поручні. Для дітей з ООП створено кімнати для денного перебування, кімната релаксації, кімнати гігієни, реабілітації, кабінети ЛФК тощо. Школа надає транспортні послуги для дітей з ООП (мікроавтобус згідно графіку привозить до школи та відвозить учнів додому).

Обладнано кімнати для денного перебування дітей з ООП

Обладнано кабінет для фізичної реабілітації

З урахуванням потреб дітей з ООП переобладнано кабінет трудового навчання (майстерня)

З урахуванням особливостей дітей з ООП переобладнано кімнати гігієни, туалетні кімнати

16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького надає платні послуги у позанавчальний час. В школі функціонує 1 група по наданню платних послуг за гуманітарно-математичним освітнім напрямом у позанавчальний час. Вартість послуги становить 533 грн. на місяць у групі для 16 здобувачів освіти.
Оплата за послуги здійснюється через переказ коштів на р/р UA 798201720314201005201050866 в ДКСУ у м. Києві.  
17.Перелік додаткових освітніх та інших послуг. Структура освітніх послуг, які надаються школою дітям з особливими освітніми потребами

18.Режим роботи школи (тривалість уроків, температурний скринінг, поділ навчального року на семестри, організація харчування учнів) (переглянути документ):
Навчальні заняття в 2020 – 2021 навчальному році організовується за семестровою системою:
1 семестр: з 1 вересня 2020 р. по 24 грудня 2020 р.
2 семестр: з 11 січня 2021 р. по 28 травня 2021 р.
Протягом навчального року для учнів школи проводяться канікули орієнтовно:
Осінні: з 24 жовтня по 01 листопада 2020 р.
Зимові: з 26 грудня 2020 р. по 10 січня 2021 р.
Весняні: з 20 березня по 28 березня 2021 р.
Додаткові канікули для учнів 1 класів з 15 лютого по 21 лютого 2021 р.
Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації орієнтовно: випускників початкової (12 – 21 травня, основної (1 – 10 червня) і старшої (22 – 28 травня) школи.
Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій визначено на засіданні педагогічної ради (протягом навчального року згідно календарного планування)
Тривалість уроків: у 1 класах – 35 хвилин; 2-4 класах – 40 хвилин; 5-11 класах – 45 хвилин; малої перерви – 10 хвилин; великої перерви – 15 та 20 хвилин (у початковій школі – по 30 хвилин).
В школі укомплектовано:
• 1-4 класів – 12; 355 учні
• 5 – 9 класів – 15; 415 учнів
• 10-11 класів – 4; 99 учнів
Всього класів – 31; 869 учнів.
Із них, відповідно до нормативних документів та за рекомендаціями міської ПМПК у школі укомплектовано 17 класів інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами.
Школа працює за 5 – денним режимом занять.
19. У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти 5 учнів перебувають на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж).

Сімейна форма навчання – 3 учні.
20.У школі організована допрофільна та профільна підготовка учнів (дивитись п.9). Для профілю інформаційно-комунікаційні технології забезпечено 2 комп’ютерні класи із 26 ПК, інтерактивною дошкою, проекторами, тощо.

21.  Забезпечення доступності для здобуття загальної середньої освіти та формування контингенту учнів школи (переглянути наказ по школі)